Skip to main content

Forside

Generalforsamling 2023

 

Indkaldelse til generalsamling 2023

Bestyrelsen i Randers squash klub indkalder i henhold til vedtægterne til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag 9. marts 2023 kl. 17.00 ved banerne 1 og 2 i Randers Real hallen.
Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
    Forslag stillet af bestyrelsen Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet på fuldstidsmedlemsskab med 150 kr til 950 kr. Alle andre medlemsskaber indeksreguleres tilsvarende
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

  • Læst: 214