Udskriv

Generalsamling 2019

Indkaldelse til generalsamling 2019

Bestyrelsen i Randers squash klub indkalder i henhold til vedtægterne til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag 12. marts 2019 kl. 17.00 ved banerne i Randers Real hallen.
Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen