Udskriv

Generalforsamlingen 2016

Indkaldelse til generalsamling 2016

Bestyrelsen i Randers squash klub indkalder i henhold til vedtægterne til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes lørdag 2.april 2016 kl. 13.00 i cafeteriaet i Randers Real hallen.

Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen