Velkommen til Randers Squash Klub

Randers Squashklub er stiftet i 1988. Foreningen har med de tilhørende 3 baner og ca. 200 medlemmer et bredt spektrum af spillere med forskellig baggrund og indstilling til spillet.

Af samme grund er der derfor i klubben også dannet et internt konkurrencesystem for alle medlemmer, der gør det muligt at spille mod forskellige modstandere samtidig med, at modspillet hele tiden svarer til ens spillerstyrke. Hensigten hermed er naturligvis, at gøre spil

Udskriv

Generalsamling 2019

Indkaldelse til generalsamling 2019

Bestyrelsen i Randers squash klub indkalder i henhold til vedtægterne til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag 12. marts 2019 kl. 17.00 ved banerne i Randers Real hallen.
Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen